Cenník

 

kód názov výkonu cena výkonu € platba pacienta €
  Preventívna stomatológia    
     
       
D01 Komplexné vstupné vyšetrenie 30 20
  Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.    
D02 Preventívna stomatologická prehliadka 15 0
  Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu,   parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.    
D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 25 15
  Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie.    
D12 Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 20 10
D37 Krátky administratívny výkon 10 5
D52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10 6
D71 Skúška vitality zubov za 1 zub 5 3
D72 Odborná kozultácia 15 10
PK Koferdam 11 10
D12 Ošetrenie mimo ordinačnych hodin 60 40
       
  CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA    
     
       
A01 Povrchova slizničná anestézia za 1 zub 5 4
A03 Intraligamentózna anestézia(mepivastesin , ubistesin) 17 12
E01x Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa 20 15
E01xa Extrakcia každého ďalšieho mliečneho zuba al. koreňa 15 10
E11a Jednoduchá nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 50 40
E11a Stredne komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 70 60
E11a Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba  90 80
E46 Drén 15 10
E47 Hemiextrakcia 40 32
E61 Ošetrenie a kontrola po zákrokudentoalveolárnej chirurgie, nadštand. 10 8
E64 Výber stehov 12 9
E65 Čap s dostavbou 90 70
P23 Gingivektomia 25 10
       
  KONZERVATÍVNA , ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA    
     
       
V01b Fotokompozit frontálny úsek – krčok, jedná plôška 45 35
V02b Fotokompozit frontálny úsek – dve plôšky 55 42
V03b Fotokompozit frontálny úsek – tri plôšky, dostavba 69 49
V01D Fotokompozit distálny úsek – krčok, jedná plôška 49 40
V02D Fotokompozit distálny úsek – dve plôšky 59 48
V03D Fotokompozit distálny úsek – tri plôšky, dostavba 72 53
  INLAY 140 140
  OVERLAY 200 200
V01c SIC – jednoplôšková výplň zuba 39 32
V02c SIC – dvojplôšková výplň zuba 55 40
V03c SIC – trojplôšková výplň zuba 60 50
V02ba Rekonštrukcia zuba 60 50
V01ba Detská plomba 25 18
V51x Pečatenie zubov 20 12
V50x Opätovné nacementovanie korunky 15 10
F63 Stiahnutie korunky 15 10
P01 Dlaha zo sklenených vlákien 15 15
V20 Dočasné ošetrenie zubného kazu 15 10
V31a Dočasné endodontické zaplnenie jednokoreňového zuba 15 10
  ENDO1    
V31 Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) 45 42
  ENDO2    
V41s Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40 35
V42s Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 55 45
V43s Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 69 55
  ENDO3    
V41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitevne 40 35
V42 Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitivne 55 45
V43 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne 85 65
       
V41r Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40 32
V42r Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 65 52
V43r Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 80 72
P02 FotoSan Agent 1 kanálik 4 4
N11 Komplexná dentálna hygiena -30 min. 35 35
N12a Zubný šperk Swarovski krištáľ 50 50
N06 Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20 20
N09 Bielenie zubov 150 150
N13a Liečba citlivých krčkov 15 15
       
P70 Kovokeramická korunka 200-250 200-250
  Bezkovová keramická korunka 300-350 300-350
  Zirkônová korunka 350-400 350-400
  Estetická keramická fazeta 300-350 300-350
  Dočasna živicová fazeta 40 40
  Čiastočne snímateľná náhrada 240 240
  Celková snímateľná náhrada 250-270 250-270
  Flexi protéza 350 350
  Bugel protéza (skrtyá protéza) 600-700 600-700
  Skeletova protéza so zásuvným spojom 400-500 400-500
  Oprava zubnej náhrady 50 40
  Odtlačky 22 15
  Odtlačky na dočasné korunky 17 12
  Wax up 1 zub 5 5
P03 X-TRA FIL 6 6
P03 EVERX – POSTERIOR 6 6